ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ПРИРОДНОГО ГАЗУ

  Згідно із «Правилами постачання природного газу» затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1382/27827, та «Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам», затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2500, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1386/27831:
  1. Постачальник природного газу має право:
  1) отримувати від споживача плату за поставлений природний газ;
  2) контролювати правильність оформлення споживачем платіжних документів;
  3) ініціювати припинення постачання природного газу споживачу у порядку та на умовах, визначених договором постачання та чинним законодавством;
  4) проводити разом зі споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;
  5) отримувати відшкодування збитків від споживача, що понесені постачальником у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням споживачем своїх зобов’язань перед постачальником, відповідно до умов договору постачання та чинного законодавства;
  6) укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;
  7) на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
  8) на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір постачання, щодо режимів споживання природного газу;
  9) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами.
  2. Постачальник природного газу зобов’язується:
  1) забезпечити безперервне постачання природного газу в порядку та на умовах, передбачених договором постачання;
  2) забезпечувати належну якість надання послуг з постачання природного газу відповідно до вимог чинного законодавства та договору постачання;
  3) обчислювати і виставляти рахунки споживачу за поставлений природний газ відповідно до вимог, передбачених договором постачання;
  4) надавати споживачу інформацію про свої послуги, ціни на природний газ, порядок оплати за спожитий природний газ, іншу інформацію, що вимагається чинними нормативно-правовими актами, а також інформацію про ефективне споживання природного газу. Така інформація оприлюднюється на сайті постачальника і безкоштовно надається споживачу на його запит;
  5) публікувати на сайті (і в передбачених законодавством випадках в засобах масової інформації) детальну інформацію про зміну ціни на природний газ за п’ять днів до введення її у дію;
  6) видавати споживачеві безоплатно розрахункові книжки з бланками квитанцій, платіжні документи та форми звернень;
  7) розглядати в установленому законодавством порядку звернення споживача, зокрема з питань нарахувань за природний газ, і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;
  8) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки звернення споживача з питань, що пов’язані з виконанням договору постачання;
  9) приймати плату за надані послуги будь-яким із способів, що передбачені договором постачання; 10) відшкодовувати збитки, понесені споживачем у випадку невиконання або неналежного виконання постачальником своїх зобов’язань за договором постачання;
  11) інформувати споживача про умови гарантованого постачання природного газу постачальником, на якого в установленому законодавством порядку покладені спеціальні обов’язки із постачання природного газу побутовим споживачам;
  12) забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від споживача;
  13) протягом трьох днів від дати, коли постачальнику стало відомо про неспроможність продовжувати постачання природного газу споживачу, він зобов’язується поінформувати споживача про його право: – вибрати іншого постачальника та про наслідки невиконання цього; – перейти до постачальника, на якого в установленому порядку покладені спеціальні обов’язки (за його наявності), який не має права відмовити споживачу в укладанні договору постачання природного газу; – на відшкодування збитків, завданих у зв’язку з неможливістю подальшого виконання постачальником своїх зобов’язань за договором постачання;
  14) забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження оператором газотранспортної системи необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов’язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;
  15) своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;
  16) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
  17) виконувати інші обов’язки, покладені на постачальника чинним законодавством та/або договором постачання.