ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОБУТОВОГО СПОЖИВАЧА ПРИРОДНОГО ГАЗУ

  Відповідно до статті 13 Закону України «Про ринок природного газу», «Правил постачання природного газу», затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1382/27827, та «Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам», затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2500, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1386/27831:
  1. Побутовий споживач має право, зокрема, на:
  1) вільний вибір постачальника;
  2) безоплатну зміну постачальника, крім випадків, передбачених абзацом другим частини першої статті 14 Закону України «Про ринок природного газу»;
  3) отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником;
  4) отримання природного газу належної якості та кількості, фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам, відповідно до умов укладених договорів, крім випадків припинення (обмеження) постачання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів;
  5) безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання природного газу;
  6) дострокове розірвання договору постачання, якщо постачальник повідомив споживача про намір внесення змін до договору постачання в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього неприйнятними;
  7) безперервне отримання природного газу за умовами договору постачання природного газу;
  8) зменшення розміру плати в разі погіршення наданих постачальником послуг;
  9) розірвання договору та/або відшкодування збитків в установленому законодавством порядку, зокрема Правилами постачання;
  10) проведення звіряння розрахунків з підписанням відповідного акта;
  11) у чіткий та прозорий спосіб безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються постачальником, та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись постачальником відповідно до чинного законодавства;
  12) звертатися до постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням договору постачання;
  13) вимагати від постачальника надання письмової форми договору постачання, завіреної печаткою (за наявності) постачальника;
  14) вимагати від постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому договором постачання порядку;
  15) проводити звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;
  16) за умови відсутності заборгованості за договором постачання перед постачальником перейти на постачання природного газу до іншого постачальника та/або достроково призупинити чи розірвати договір постачання у встановленому договором постачання порядку;
  17) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії постачальника, що порушують права споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та договором постачання;
  18) отримувати відшкодування збитків від постачальника, що понесені споживачем у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням постачальником своїх зобов’язань перед споживачем, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або цього договору постачання;
  19) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами.
  2. Побутовий споживач зобов’язаний, зокрема:
  1) укласти договір постачання природного газу з постачальником, а за відсутності укладеного договору припинити відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи;
  2) забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами договорів;
  3) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
  4) забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представників оператора газотранспортної системи, оператора газорозподільної системи до вузлів обліку природного газу та з метою встановлення вузлів обліку газу;
  5) припиняти (обмежувати) споживання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів.
  6) у разі порушення або невиконання своїх обов’язків споживач несе відповідальність згідно із законом.
  7) захист прав споживачів природного газу – фізичних осіб регулюється Законом України «Про ринок природного газу», Законом України “Про захист прав споживачів” та іншими нормативно- правовими актами;
  8) раціонально використовувати природний газ, обережно поводитися з газовими приладами і пристроями;
  9) не пізніше ніж за двадцять робочих днів до звільнення приміщення або повного припинення газоспоживання письмово повідомити діючому постачальнику про розірвання договору та розрахуватися за спожитий природний газ;
  10) безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильник газу, представників постачальника після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;
  11) проводити на вимогу постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні документи на вимогу постачальника для перевірки правильності оплати;
  12) укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з оператором газо- розподільної системи для набуття права правомірного відбору газу із газорозподільної системи та фізичної доставки газу до межі балансової належності об’єкта споживача;
  13) своєчасно повідомляти постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних в заяві- приєднанні;
  14) не пізніше ніж за сім днів до звільнення приміщення або повного припинення споживання природного газу письмово повідомити постачальника про розірвання договору постачання та розрахуватися за спожитий природний газ;
  15) відшкодовувати постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або договору постачання;
  16) в установленому порядку своєчасно повідомити постачальника про перехід на поставку природного газу до іншого постачальника та остаточно розрахуватись з діючим постачальником за договором постачання;
  17) здійснити відповідні заходи з укладання договору постачання природного газу з іншим постачальником у разі отримання від діючого постачальника повідомлення про неможливість подальшого виконання діючого договору постачання;
  18) направити постачальнику заяву-приєднання не пізніше наступного робочого дня (для побутових споживачів, що знаходяться в сільській місцевості, – не пізніше трьох днів) за днем отримання повідомлення про неможливість продовження постачання природного газу діючим постачальником; 19) знімати фактичні показання комерційних вузлів обліку газу та приладів обліку газу (лічильника) станом на 01 число місяця, що настає за місяцем постачання газу, та повідомляти ці дані постачальнику у спосіб, передбачений заявою-приєднанням.