КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 серпня 2018 р. № 669

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187 “Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 29, ст. 847, № 92, ст. 2783, № 100, ст. 3059; 2018 р., № 24, ст. 856) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 596, зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2018 року.

 

 

  Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2018 р. № 669

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 березня 2017 р. № 187

1. У пункті 3 постанови слова і цифри “до 1 вересня 2018 р.” замінити словами і цифрами “до 1 жовтня 2018 р.”.

2. У Положенні про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженому зазначеною постановою:

1) в абзаці першому пункту 6 слова і цифри “до 1 вересня 2018 р.” замінити словами і цифрами “до 1 жовтня 2018 р.”;

2) в абзаці першому пункту 7 слова і цифри “по 1 вересня 2018 р.” замінити словами і цифрами “по 1 жовтня 2018 р.”;

3) в абзацах першому і другому пункту 10, абзацах першому та третьому пункту 12 слова і цифри “до 1 вересня 2018 р.” замінити словами і цифрами “до 1 жовтня 2018 р.”;

4) у пункті 13:

в абзаці другому слова і цифри “до 1 вересня 2018 р.” замінити словами і цифрами “до 1 жовтня 2018 р.”;

в абзаці одинадцятому слова і цифри “до 1 вересня 2018 р.” замінити словами і цифрами “до 1 жовтня 2018 р.”;

5) в абзаці першому пункту 14 слова і цифри “до 1 вересня 2018 р.” замінити словами і цифрами “до 1 жовтня 2018 р.”.